1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. พบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่และตับไก่สด เกินมาตรฐาน5 ตัวอย่าง/ สวยเสี่ยงตาย

พบยาปฏิชีวนะตกค้างในเนื้อไก่และตับไก่สด เกินมาตรฐาน5 ตัวอย่าง/ สวยเสี่ยงตาย

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 20 ก.ค. 2018