1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ยาอมที่มียาต้านแบคทีเรียเสี่ยงเชื้อดื้อยา

ยาอมที่มียาต้านแบคทีเรียเสี่ยงเชื้อดื้อยา

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 25 ส.ค. 2016

ยาอมที่มียาต้านแบคทีเรียเสี่ยงเชื้อดื้อยา

คลิปเสียงที่คล้ายกัน