สิทธิทางเพศ

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 4 มิ.ย. 2018

สิทธิทางเพศ

พิกัดเพศคุยกับคุณคณาสิต พ่วงอำไพ นักขับเคลื่อนสิทธิและเสรีภาพทางเพศ กลุ่มนอน-ไบนารี่ไทยแลนด์ ให้เข้าใจเพศร่วมสมัย หลากหลาย ลื่นไหล และคลุมเครือ ร่วมไปถึงสิทธิทางเพศที่ข้ามกรอบความเป็นหญิง-ชาย