1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. เกาหลีใต้เริ่มงดให้ถุงพลาสติกในร้านค้า