โรคไต

ภาวะโรคไต ไม่ได้เกิดจากความเค็มเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีปัจจัยอื่นที่สามารถทำให้เกิดโรคได้ ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ รศ.นพ.ธนันดา ตระการวานิช : แพทย์ประจำหน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ วชิระพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช