เขียงก่อโรค

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 13 มี.ค. 2018

เขียงก่อโรค

มั่นใจแค่ไหนว่าเขียงที่คุณไช่ สะอาดและปลอดภัย เพราะเขียงเป็นต้นเหตุของการก่อโรคต่าง ๆ หากทำความสะอาดไม่ถูกหลักอนามัย ติดตามในรายการ โรงหมอ