1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. รอยพระพุทธบาท

รอยพระพุทธบาท

รายการ : มองอดีต

ออกอากาศ 7 มี.ค. 2018

รอยพระพุทธบาท

เรื่องราวของ รอยพระพุทธบาท อิทธิพลความเชื่อสิ่งสมมติแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากอินเดียและศรีลังกา สู่ประเทศไทย ติดตามในรายการ มองอดีต กับ ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม : ภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยบริหารอารยธรรมไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย