1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ใช้ยาเมื่อจำเป็น

ใช้ยาเมื่อจำเป็น

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 6 มี.ค. 2018

ใช้ยาเมื่อจำเป็น

ทำความเข้าใจการใช้ยาอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับภาวะหรือโรคที่เป็น เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา กับ ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล : ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย