1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. มองอดีต
  4. พัฒนาการจารึกจากศิลาสู่กระดาษ

พัฒนาการจารึกจากศิลาสู่กระดาษ

รายการ : มองอดีต

ออกอากาศ 28 ก.พ. 2018

พัฒนาการจารึกจากศิลาสู่กระดาษ

วิวัฒนาการ การจารึกประวัติศาสตร์ผ่านตัวอักษรจากงานแกะหินสู่งานเขียนกระดาษ จากศิลาสู่ใบลาน ลักษณะการเขียนจะแตกต่างกันอย่างไร ติดตามในรายการ มองอดีต กับ ผศ.ดร.ดินาร์ บุญธรรม : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย