เด็กติดเกม

ธรรมชาติของเกมมักจะออกแบบมาเพื่อสนองความต้องการผู้เล่นอยู่แล้ว ในเมื่อความ้องการได้รับการตอบสนองอยู่ตลอดเวลา ทำให้ผู้เล่นยังคงเล่นเกมต่อไปโดยไม่อยากหยุดจนเกิดภาวะติดเกม ซึ่งจะส่งผลเสียตามมาโดยเฉพาะ "เด็ก"

ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ พญ.ภัททิรา ดิษยวรรณวัฒน์ : จิตแพทย์เด็ก สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์