1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. เกษตรบ้านเรา
  4. วิกฤตขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร

วิกฤตขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 21 ก.พ. 2018