1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ผู้บริโภคร้องเรียนค่ารักษา รพ. เอกชนแพง ,ไม่ชี้แจงรายการ,ไม่ได้รับใบเสร็จ โดนฟ้องให้จ่าย/ กาแฟ

ผู้บริโภคร้องเรียนค่ารักษา รพ. เอกชนแพง ,ไม่ชี้แจงรายการ,ไม่ได้รับใบเสร็จ โดนฟ้องให้จ่าย/ กาแฟ

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 6 ก.พ. 2018

ผู้บริโภคร้องเรียนค่ารักษา รพ. เอกชนแพง ,ไม่ชี้แจงรายการ,ไม่ได้รับใบเสร็จ โดนฟ้องให้จ่าย/ กาแฟ