1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ผจญภัย
  4. แก๊งตกทอง (ตอนที่ 1)

แก๊งตกทอง (ตอนที่ 1)

รายการ : ผจญภัย

ออกอากาศ 6 ก.พ. 2018

แก๊งตกทอง (ตอนที่ 1)

แก๊งตกทอง เป็นกลุ่มมิจฉาชีพที่ทำงานเป็นทีม ใช้ทองคำปลอมเป็นอุปกรณ์ล่อเหยื่อให้ติดกับดัก เพียงแค่เราไม่โลภคุณก็ไม่ตกเป็นเหยื่อ