1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. พิกัดเพศ
  4. ปั้น "วัยรุ่น" เป็น "คุณแม่"

ปั้น "วัยรุ่น" เป็น "คุณแม่"

รายการ : พิกัดเพศ

ออกอากาศ 5 ก.พ. 2018

ปั้น "วัยรุ่น" เป็น "คุณแม่"

โจทย์สังคมไทย "แม่วัยรุ่น" ขาดวุฒิภาวะ ยังติดเที่ยว ติดเพื่อน ฯลฯ ประชากรรุ่นใหม่จะเติบโตอย่างมีคุณภาพได้อย่างไร?