1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. ขึ้นราคากะเพราหมูไข่ดาว สัญญาณเศรษฐกิจตกต่ำ

ขึ้นราคากะเพราหมูไข่ดาว สัญญาณเศรษฐกิจตกต่ำ

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 31 ม.ค. 2018

ขึ้นราคากะเพราหมูไข่ดาว สัญญาณเศรษฐกิจตกต่ำ

มติขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำที่ผ่านมา อาจไม่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างที่คิด เมื่อราคาอาหารและค่าครองชีพเพิ่มขึ้นทั่วโลกตั้งแต่ปี 2558 แต่ปริมาณความต้องการบริโภคยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ภัยธรรมชาติจากสภาวะโลกร้อนก็ถี่และรุนแรงขึ้นทุกปี กระทบต่อปริมาณพืชผลการเกษตรที่ไม่เพียงพอให้คนทั้งโลก รวมทั้งประเทศไทย