หวาน ... จับใจ

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 23 ม.ค. 2018

หวาน ... จับใจ

เมื่อชีวิตต้องติด หวาน ... ขาดน้ำตาล ไซรัปไม่ได้ ตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ต่อไปร่างกายแย่และพัง รวมความหวาน...จับใจในรายการ โรงหมอ กับ ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล