ลดไขมันเฉพาะส่วน

ออกกำลังกายมาก็นาน แต่ทำไมน้ำหนักลงช้า กล้ามเนื้อไม่กระชับ แนะนำให้ลดไขมันเฉพาะส่วน
 
ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ รศ.ดร.วิชิต คนึงสุขเกษม : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย