1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เรื่องเกาต์ ... เราต้องรู้

เรื่องเกาต์ ... เราต้องรู้

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 9 ม.ค. 2018

เรื่องเกาต์ ... เราต้องรู้

ปวดตามข้อต่อบริเวณเท้า นิ้วเท้าบวมแดง เจ็บ ๆ ปวด ๆ อย่าคิดว่าไม่เป็นอะไร เพราะคุณอาจจะเป็น โรคเกาต์
 
ตรวจสุขภาพกับรายการ โรงหมอ กับ ผศ.พญ.กนกรัตน์ นันทิรุจ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี