1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. กินอยู่แนวใหม่ ห่างไกลโรค

กินอยู่แนวใหม่ ห่างไกลโรค

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 1 ม.ค. 2018

กินอยู่แนวใหม่ ห่างไกลโรค

วิถีการทานอาหารสำหรับคนยุคใหม่ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ด้วยกระแสสุขภาพของคนในยุคนี้ที่หันมาสนใจอาหารไขมันต่ำ ไม่เค็ม

ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ ฐนิต วินิจจะกุล : นักกำหนดอาหารและผู้ช่วยอาจารย์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล