1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. เศรษฐกิจปากท้องปี 2561

เศรษฐกิจปากท้องปี 2561

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 3 ม.ค. 2018

เศรษฐกิจปากท้องปี 2561

วิเคราะห์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2561 ทั้งโลกและประเทศไทย ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในระดับครัวเรือน