1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ภาวะปัสสาวะเล็ด มดลูกหย่อน

ภาวะปัสสาวะเล็ด มดลูกหย่อน

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 25 ธ.ค. 2017

ภาวะปัสสาวะเล็ด มดลูกหย่อน

ผู้หญิงผ่านการคลอดบุตร อายุมากขึ้น อ้วน มีเนื้องอกในช่องท้อง ไอเรื้อรัง จะมีปัญหาภาวะปัสสวะเล็ด สังเกตได้จากการหัวเราะหรือตกใจ จะมีปัสสาวะเล็ดออกมา ต้อไปพบแพทย์เพื่อรักษาให้ถูกวิธี

ติดตามได้ในรายการ โรงหมอ กับ พญ.อรวี ฉิมทกานันท์ : สาขาวิชาอนามัยเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี