2560 โกงสะบัดช่อ

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ จัดอันดับดัชนีคอร์รัปชั่น 176 ประเทศทั่วโลกประจำปี2559 สำหรับประเทศไทย อยู่อันดับที่ 101 ด้วยคะแนนความโปร่งใส 35 คะแนน ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกซึ่งอยู่ที่ 43 คะแนน และต่ำกว่าอันดับเดิมเมื่อปี 2558 ส่วนปีปี 2560 ต้องรอการประกาศในปีหน้า ซึ่งดูเหมือนว่ายังคงมีหลายสถานการณ์คอรัปชั่นที่น่าเป็นห่วง