1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. Facebook เตรียมเก็บค่า Live

Facebook เตรียมเก็บค่า Live

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 22 ธ.ค. 2017

Facebook เตรียมเก็บค่า Live

Explore Feed เครื่องมือหารายได้ของ Facebook หวังดึงดูดให้ผู้ใช้งานยอมจ่ายเงินค่าโฆษณาเพื่อให้เพจของลูกค้าเข้าถึงผู้ใช้งานมากขึ้น ตอนนี้นำร่องทดลองไปแล้ว 6 ประเทศ ทำให้ธุรกิจค้าขายที่ต้องการเข้าถึงลูกค้าในสถานะ Public รวมทั้งสื่อมวลชน ได้รับผลกระทบจากเครื่องมือนี้

ติดตามใน หน้าต่างโลก โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล และ เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์