1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. โรงภาพยนตร์ที่ซาอุดิอาระเบีย

โรงภาพยนตร์ที่ซาอุดิอาระเบีย

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 19 ธ.ค. 2017

โรงภาพยนตร์ที่ซาอุดิอาระเบีย

กว่า 35 ปีที่ซาอุดิอาระเบีย ตรากฎหมายไม่อนุญาตให้มีโรงภาพยนตร์ จึงมีหลากคำถามว่า คนในประเทศนี้จะหาความบันเทิงมาจากไหน แต่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับแผนเปิดและพัฒนาประเทศ 30 ปี ด้วยการอนุญาตให้มีโรงภาพยนตร์ในประเทศได้ ซึ่งสร้างความตื่นตัวให้กับบริษัทโรงภาพยนตร์ในต่างประเทศเป็นอย่างมาก

ติดตามใน หน้าต่างโลก โดย พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์