1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. อิสราเอล - เยรูซาเลม

อิสราเอล - เยรูซาเลม

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 18 ธ.ค. 2017

อิสราเอล - เยรูซาเลม

คำสั่งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่ให้ย้ายสถานเอกอัครราชทูตไปอยู่ที่เยรูซาเลม เป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งและการประท้วงครั้งใหม่ในโลกอาหรับ โดยเฉพาะอิสราเอล

ติดตามใน หน้าต่างโลก โดย พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์