โรคช้ำรั่ว

แค่ได้ยินเสียงก๊อกน้ำ โดนอากาศเย็น ล้างมือ หรือแค่ไอจาม ... ก็ปวดหรือปัสสาวะทั้งเล็ดทั้งราดแบบยังไม่ทันก้าวเข้าห้องน้ำ เสี่ยง #โรคช้ำรั่ว
 
ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ ศ.นพ.วชิระ คชการ : หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี