1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. กินให้ห่างไกลมะเร็ง

กินให้ห่างไกลมะเร็ง

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 11 ธ.ค. 2017

กินให้ห่างไกลมะเร็ง

ความหลากหลายของอาหารมาพร้อมกับคุณภาพที่เหมาะสมต่อการรับประทาน โดยส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความอร่อยเป็นหลัก แต่นั้นหมายถึงมะเร็งที่พยายามเข้าใกล้ร่างกายเรามากยิ่งขึ้น

ติดตามในรายการ โรงหมอ กับ พ.ต.ต.หญิง ดร.คัติยา อีวาโนวิช : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต