1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. ปัญหาเชื้อดื้อยาใน รพ.และยุทธศาสตร์นโยบายคณะกรรมการดื้อยาจุลชีพแห่งชาติ

ปัญหาเชื้อดื้อยาใน รพ.และยุทธศาสตร์นโยบายคณะกรรมการดื้อยาจุลชีพแห่งชาติ

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 28 พ.ย. 2017

ปัญหาเชื้อดื้อยาใน รพ.และยุทธศาสตร์นโยบายคณะกรรมการดื้อยาจุลชีพแห่งชาติ

คลิปเสียงที่คล้ายกัน