1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. พบช่องว่างในพีระมิดแต่ไม่มีประตูเข้า

พบช่องว่างในพีระมิดแต่ไม่มีประตูเข้า

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 24 พ.ย. 2017

พบช่องว่างในพีระมิดแต่ไม่มีประตูเข้า

ทีมนักวิจัยนานาชาติในโครงการ ScanPyramids สแกนพีระมิด 2 แห่งในประเทศอียิปต์ด้วยระบบ มิวโอกราฟี (Muography) พบช่องว่างขนาดใหญ๋ภายในพีระมิด โดยไม่มีประตูเข้าออก

ติดตามในหน้าต่างโลก โดย เสาวลักษณ์ จักวิวัฒนากุล และ เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์