1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ปฐมพยาบาลดีชีวิตปลอดภัย

ปฐมพยาบาลดีชีวิตปลอดภัย

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 21 พ.ย. 2017

ปฐมพยาบาลดีชีวิตปลอดภัย

แผลขนาดเล็กที่เกิดจากการบาดเจ็บ สามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้ หากไม่รู้จักวิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้อง จะดีกว่าไหมหากเรารู้จักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้องลดการบาดเจ็บและเสียชีวิต กับ ว่าที่ร้อยตรี การันต์ ศรีวัฒนบูรพา : หัวหน้างานสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ