1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. อนาคตปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2

อนาคตปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 16 พ.ย. 2017

อนาคตปัญญาประดิษฐ์ ตอนที่ 2

นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากไต้หวัน มองอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า โลกก้าวเข้าสู่ยุค AI (Artificial Intelligence) โดยหุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันแทนที่มนุษย์มากขึ้น ทำให้เกิดข้อกังวลว่าจากนี้มนุษย์จะต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าง
 
ติดตามใน หน้าต่างโลก โดย ปารณีย์ จันทรกุล และ เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์