1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ห้องสมุดหลังไมค์
  4. ศิลปะแห่งการสื่อสาร ตอน 6

ศิลปะแห่งการสื่อสาร ตอน 6

รายการ : ห้องสมุดหลังไมค์

ออกอากาศ 6 พ.ย. 2017

ศิลปะแห่งการสื่อสาร ตอน 6

"ศิลปะแห่งการสื่อสาร" หนังสือที่ทำให้เราเข้าถึงวิธีการฟังอย่างมีสติ วิธีการแสดงออกโดยใช้คำพูดจากภายในใจเราอย่างแท้จริง ประพันธ์งานเขียนโดย พระอาจารย์ ติช นัท ฮันห์ เป็นปรมาจารย์ ในพระพุทธศาสนามหายานนิกานเซน