1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. การดำเนินการอง สคบ. เมื่อผลทดสอบน้ำมันหล่อลื่น MaxNano พบสารพาราฟิน คลอรีน ไม่เหมาะใช้กับเครื่องยนต์

การดำเนินการอง สคบ. เมื่อผลทดสอบน้ำมันหล่อลื่น MaxNano พบสารพาราฟิน คลอรีน ไม่เหมาะใช้กับเครื่องยนต์

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 31 ต.ค. 2017

การดำเนินการอง สคบ. เมื่อผลทดสอบน้ำมันหล่อลื่น MaxNano พบสารพาราฟิน คลอรีน ไม่เหมาะใช้กับเครื่องยนต์