1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. เจลลี่พระราชทาน

เจลลี่พระราชทาน

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 1 พ.ย. 2017

เจลลี่พระราชทาน

รายการ "โรงหมอ" เสนอปัญหาสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการทานหรือกลืนอาหารลำบากทำให้ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วน "เจลลี่พระราชทาน" จึงเป็นทางออกสำหรับผู้ที่มีปัญหานี้ กับ คุณกนกนันทร์ วิทยาเกษมสันต์ : นักวิาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี