1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โรคพิษสุนัขบ้า

โรคพิษสุนัขบ้า

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 31 ต.ค. 2017

โรคพิษสุนัขบ้า

อาการคล้ายหวัดใครจะคิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นของ "โรคพิษสุนัขบ้า" และส่วนใหญ่จะเสียชีวิตประมาณ 10 วันหลังติดเชื้อ "ลิสซาไวรัส (lyssavirus)"
ติดตามในรายการ "โรงหมอ" กับ ดร.ศศดิศ ชูชนม์ : อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี