1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ทวิตเตอร์ปรับจำนวนตัวอักษร

ทวิตเตอร์ปรับจำนวนตัวอักษร

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 9 ต.ค. 2017

ทวิตเตอร์ปรับจำนวนตัวอักษร

ทวิตเตอร์ประกาศเพิ่มจำนวนตัวอักษรจาก 140 เป็น 280 ตัวอักษร กับเหตุผลข้อดีและข้อเสียรวมทั้งเอกลักษณ์ของการทวิตข้อความ การให้บริการครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องมาจากการเพิ่มความยาววิดีโอเป็น 2 นาที 20 วินาที และการเพิ่มครั้งนี้เปิดให้เฉพาะคนที่ได้รับเลือกเท่านั้น

ติดตามใน "หน้าต่างโลก" โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล และ เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์