ภาษีน้ำภาคเกษตร

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 5 ต.ค. 2017

ภาษีน้ำภาคเกษตร

เกษตรกรยังคงกังวลเกี่ยวกับความชัดเจนในร่างพระราชบัญญัติน้ำฉบับใหม่ ว่าจะเก็บค่าใช้น้ำจากเกษตรกรรายย่อยหรือไม่ แม้รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายจะออกมายืนยันว่า  รัฐไม่มีแนวคิดเก็บค่าน้ำจากเกษตรกรรายย่อย เว้นแต่เกษตรรายใหญ่เชิงพานิชย์และอุตสาหกรรมเท่านั้น