1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. ภูมิคุ้มกัน
  4. การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน

รายการ : ภูมิคุ้มกัน

ออกอากาศ 2 ต.ค. 2017

การประชุมวิชาการนานาชาติด้านความปลอดภัยทางถนน

ประเทศไทย เป็นประเทศที่เกิดอุบัตเหตุทางถนนมากแห่งหนึ่งของโลก แม้จะมีกฎหมายเข้ามาควบคุม แต่ประชาชนกลับละเลยที่จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เวทีประชุมวิชาการนานาชาติด้านความปลอดภัยทางถนนจึงเกิดขึ้นเพื่อร่วมหาแนวทางการลดอุบัติเหตุการจราจร

คลิปเสียงที่คล้ายกัน