1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ปรับกลยุทธ์สู้ศึกธุรกิจโรงแรม

ปรับกลยุทธ์สู้ศึกธุรกิจโรงแรม

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 27 ก.ย. 2017

ปรับกลยุทธ์สู้ศึกธุรกิจโรงแรม

ผลการศึกษาของ Morgan Stanley ที่ไปศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา พบว่า 49% หันมาใช้บริการ Airbnb และเลิกไปพักที่โรงแรมได้เป็นปีแล้ว ทำให้ธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ต้องปรับตัวขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ Ian Schrager นักธุรกิจเจ้าของ Public Hotel ปรับตัวและใช้ความคิดในการปรับกลยุทธ์

ติดตามเรื่องนี้ใน หน้าต่างโลก โดย เสาวลักษณ์ จักรวิวัฒนากุล, พงศธัช สุขพงศ์ และ ทิพย์ตะวัน ธีรนัยพงศ์