ส้มโอทับทิมสยาม

รายการ : เกษตรบ้านเรา

ออกอากาศ 21 ก.ย. 2017

ส้มโอทับทิมสยาม

ส้มโอทับทิมสยามจังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI มีลักษณะเด่น คือ รสชาติหวาน เปรี้ยวนิดๆ เนื้อสีแดงใสคล้ายทับทิม ผลผลิตจะออกมากในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม สร้างรายได้ให้จังหวัดประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะนี้ ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด แต่ก็ไม่สามารถขยายพื้นที่เพาะปลูกได้