โรคภูมิแพั

โรคภูมิแพ้ (Allergy) เป็นโรคที่สามารถพบเห็นได้บ่อยในทุกที่ทั่วโลก โดยเป็นโรคที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสารกระตุ้น เช่น ไรฝุ่น ละอองเกสรของพืช ความเย็น ความร้อน ความชื้น ฝน ความกดอากาศต่ำ

ติดตาม "โรคภูมิแพ้" ในรายการ "โรงหมอ" กับ พญ.ภัทรวรรณ ภูติวรนาถ : อายุรแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน โรงพยาบาลวิภาวดี