10 อาชีพเสริม

แม้การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ จะเป็นเกษตรแบบดั้งเดิมของเกษตรกรไทย ที่ปัจจุบัน มีพัฒนาการมากขึ้นจนหลายคนที่เรียนจบสูงๆ เลือกผันตัวเองไปเอาดีด้านการเกษตร แต่อาชีพเสริมก็ยังมีความสำคัญไม่น้อย เพราะเป็นอีกช่องทางเพิ่มรายได้