1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. หน้าต่างโลก
  4. ญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานดูแลผู้สูงอายุ

ญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานดูแลผู้สูงอายุ

รายการ : หน้าต่างโลก

ออกอากาศ 23 ส.ค. 2017

ญี่ปุ่นขาดแคลนแรงงานดูแลผู้สูงอายุ

สังคมผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น เป็นสังคมที่มีคุณภาพกว่าประเทศอื่นใดในโลก ทั้งด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการต่าง ๆ แต่กลับขาดแคลนแรงงานดูแลผู้สูงอายุตามสถานพักฟื้น โดยเฉพาะแรงงานต่างชาติ เพราะผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นโบราณในการสื่อสาร

ติดตามใน "หน้างต่างโลก" โดย เชาว์วรรธณ์ พยัฆพันธ์ และ ปารณีย์ จันทรกุล