1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โรคมะเร็งกระดูก

โรคมะเร็งกระดูก

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 23 ส.ค. 2017

โรคมะเร็งกระดูก

โรคมะเร็งกระดูก (Bone cancer หรือ Malignant bone tumor) เป็นโรคของเด็กโต วัยรุ่น และวัยหนุ่มสาว ช่วงอายุประมาณ 10-20 ปีแต่อาจพบในช่วงอายุอื่นๆได้บ้างทั้งในเด็กเล็กจนถึงในผู้สูงอายุ ซึ่งโรคมะเร็งกระดูกพบได้เพียงประมาณ 6% ของโรคมะเร็งในเด็กทั้งหมด
ติดตามได้ในรายการ "โรงหมอ" เวลา 14.00 น. โดย ผศ.นพ.อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง อาจารย์ประจำหน่วยเนื้องอกกระดูก ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล