1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. โมเดลเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

โมเดลเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 22 ส.ค. 2017

โมเดลเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

นมแม่ คือสารอาหารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อเด็กแรกเกิด ซึ่งช่วยพัฒนาการให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีการรณรงค์ในทุก ๆ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข แต่ที่จังหวัดจันทบุรีสามารถสร้างและต่อยอดจนเป็นโมเดลในการส่งเสริมให้แม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างจริงจัง ติดตามกับ คุณวาสนา งามการ : หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยสูตินรีเวช โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี