1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. อันตรายจากการแคะหู

อันตรายจากการแคะหู

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 16 ส.ค. 2017

อันตรายจากการแคะหู

การแคะหูหรือการปั่นหู ด้วยการใช้คัตตอนบัตแหย่เข้าไปในหู นอกจากจะไม่ส่งผลดีแล้ว กลับยิ่งไปดันให้ขี้หูเข้าไปในเยื่อแก้วมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นหากแหย่ก้านสำลีลึกเข้าไปเท่าใด ก็จะยิ่งทำให้เยื่อแก้วหูฉีกขาดมากขึ้นเท่านั้น หรืออาจจะทำลายไปยังกระดูกหูส่วนกลางเลยทีเดียว
 
ติดตามรายการ "โรงหมอ" โดย นายแพทย์ พนัส ปิณศิรวานิช : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล