1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. ศูนย์จิตธรรม บำบัดผู้ป่วยจิตเวช

ศูนย์จิตธรรม บำบัดผู้ป่วยจิตเวช

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 10 ส.ค. 2017

ศูนย์จิตธรรม บำบัดผู้ป่วยจิตเวช

ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต จนนำไปสู่อาการป่วยทางด้านจิตเวช จำเป็นต้องได้รับการเยียวยา ช่วยเหลือ และเข้าใจต่อสิ่งที่ผู้ป่วยเป็น ศูนย์จิตธรรม เป็นสถานที่ใช้บำบัดผู้ป่วยด้านจิตเวชที่มีประสิทธิภาพแห่งหนึ่งของไทย

ติดตามเรื่องราวของศูนย์จิตธรรม กับ นายแพทย์อภิชาติ จริยาวิลาศ : จิตแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา