1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. คิดบนรอยต่อ
  4. เศรษฐีเปลี่ยนโลก

เศรษฐีเปลี่ยนโลก

รายการ : คิดบนรอยต่อ

ออกอากาศ 17 ส.ค. 2017

เศรษฐีเปลี่ยนโลก

ทำความเข้าใจมุมมองและแนวคิดของเหล่าเศรษฐีที่มีบทบาทเปลี่ยนโลกใบนี้ ทั้งในมิติด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อม