1. หน้าแรก
  2. รายการ
  3. โรงหมอ
  4. X-Ray ผู้ต้องขัง คืนคนดี สุขภาพดี ปลอดวัณโรค สู่สังคม

X-Ray ผู้ต้องขัง คืนคนดี สุขภาพดี ปลอดวัณโรค สู่สังคม

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 7 ส.ค. 2017

X-Ray ผู้ต้องขัง คืนคนดี สุขภาพดี ปลอดวัณโรค สู่สังคม

วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อที่พบบ่อย และถึงแก่ชีวิตของผู้ป่วยในหลายกรณี ผู้ต้องขังในเรือนจำ เมื่อใกล้จะได้รับอิสรภาพ จะต้องตรวจสุขภาพก่อนออกสู่สังคมภายนอก เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตในสังคมแบบสุขภาพดี

ติดตามการจัดกิจกรรม คืนคนดี สุขภาพดี ปลอดวัณโรค สู่สังคม โดย แพทย์หญิง จริยา แสงสัจจา // ผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข