โรคบ้านหมุน

รายการ : โรงหมอ

ออกอากาศ 3 ส.ค. 2017

โรคบ้านหมุน

อาการบ้านหมุน (vertigo) เป็นอาการเวียนศีรษะประเภทหนึ่งที่มักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือสิ่งของที่มองเห็นหมุนไป ทำให้ผู้ป่วยเสียสมดุลการทรงตัวและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้

ติดตามประเด็น "โรคบ้านหมุน" โดย แพทย์หญิง นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล // ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี